Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Liên Quan Gồm Có Gì?

Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Liên Quan Gồm Có Gì?

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các doanh nghiệp, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao.

Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Luật Sư Việt chuyên đăng ký bảo hộ quyền liên quan và sở hữu trí tuệ. Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm, chuyên nghiệp chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những giấy tờ khó, giúp bạn nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời gian nhanh nhất.

Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Liên Quan anh 1

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan gồm có:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

Luật Sư Việt đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan

 • Tra cứu thông tin và tham vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi. Sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Hoàn thiện giấy tờ đăng ký bảo hộ quyền liên quan.
 • Tiến hành nộp giấy tờ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại cục bảo hộ quyền tác giả
 • Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả.
 • Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
 • tư vấn các hướng xử lý đối với giấy tờ khó, không đủ điều kiện đăng ký quyền liên quan. (Các quyền liên quan được bảo hộ gồm những gì?)

Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Liên Quan anh 2

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy tờ hợp lệ, Cục bảo hộ quyền tác giả có nghĩa vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp giấy tờ. Trong trường hợp từ chối thì Cục bảo hộ quyền tác giả phải thông tin bằng văn bản cho người nộp giấy tờ. Luật Sư Việt sẽ báo ngay cho khách hàng khi có giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan từ cục bản quyền tác giả.

 

Avatar
kwphucan.com

View my other posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.