Giới thiệu

GIỚI THIỆU KELLER WILLIAMS PHÚC AN

Keller Williams Phúc An (KW Phúc An) chính thức trở thành đại diện độc quyền thương hiệu của Keller Williams Việt Nam (KW Việt Nam) tại thị trường Nha Trang năm 2018, là một trong 4 Market Center đầu tiên của KW Việt Nam với định hướng phát triển rộng khắp thị trường miền Trung. KW Phúc An hoạt động theo văn hóa chung của KW, một trong những mục tiêu lớn là phát triển đào tạo cho đội ngũ môi giới BĐS chuyên nghiệp và theo chuẩn quốc tế

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp BĐS tỷ USD với nhiều triệu phú môi giới BĐS

Sứ mệnh: Thực hiện cuộc các mạng chuyên nghiệp hóa ngành môi giới BĐS vươn tầm quốc tế. Xây dựng sự nghiệp đáng có, công việc đáng sở hữu, cuộc đời đáng sống, những trải nghiệm đáng giá và di sản để đời.

Với mô hình kinh doanh thành công từ KW Mỹ, kết hợp với các tư vấn chiến lược, quản trị và các giá trị cốt lõi, Keller Williams Phúc An quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng hóa ngành môi giới BĐS tại thị trường Nha Trang và trên toàn Miền Trung Việt Nam nhằm đạt 4 tự do: Tự do Tài Chính, Tự Do Thời Gian, Tự do Nơi Chốn và Tự do Tâm Trí.

Đối với việc phát triển hợp tác với các Chủ đầu tư, KW Phúc An luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hợp tác trên tinh thần Win – Win, là đối tác chiến lược vững bền với đội ngũ các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.

KW Phúc An hoạt động đầy đủ các lĩnh vực môi giới, tư vấn phát triển dự án, sản phẩm BĐS, hoạt động tư vấn đầu tư, tuyển dụng

TOP